12 Days of Christmas - dziecięca piosenka bożonarodzeniowa z ukrytym podtekstem

12 Days of Christmas - dziecięca piosenka bożonarodzeniowa z ukrytym podtekstem

12 Days of Christmas - 12 Dni Bożego Narodzenia - to w Wielkiej Brytanii czas pomiędzy 25 grudnia a 6 stycznia, a także tytuł popularnej angielskiej pieśni bożonarodzeniowej.

Zapoznaj się z utworem, klikając w powyższą grafikę.

12 Days of Christmas śpiewały wokalistki Destiny's Child w swojej własnej wersji "8 Days of Christmas" oraz Muppety w świątecznym show. W okresie Bożego Narodzenia utwór jest wykonywany w wielu dziecięcych programach telewizyjnych m.in. w CBBC, teatrzykach typu panto, szkołach i przedszkolach. 

Tekst piosenki jest zabawą językową i ułożony jest na zasadzie piramidy, gdzie każda strofa opiera się na poprzedniej, a całość utworu tworzy 12 zwrotek.

Rymowanka zaczyna od tych słów:

On the first day of Christmas,
my true love sent to me
a partridge in a pear tree.

W pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia,
ma prawdziwa miłość podarowała mi
kuropatwę na gruszy.

Następnie, w każdej zwrotce dodaje się prezent do każdego dnia, opierając się na poprzedzającym ją wersecie, dopóki nie wyśpiewa się razem wszystkich 12 prezentów.

On the second day of Christmas my true love sent to me:
2 Turtle Doves
and a Partridge in a Pear Tree

On the third day of Christmas my true love sent to me:
3 French Hens
2 Turtle Doves
and a Partridge in a Pear Tree

...i tak próbujemy nie wybić się z tropu, nie pomylić słów i nie połamać języka aż do 12 zwrotki.


Wokół - na pozór - dziecięcej rymowanki krąży pewna tajemnica.
Pochodząca z XVIII wieku pieśń powstała, gdy w Anglii panowały czasy prześladowań katolików. Niektórzy doszukali się w niej prawd religijnych, znaczeń, które Kościół katolicki ukrył, by w tajemnicy głosić swą ewangelię. Choć badacze twierdzą, że nie ma zbyt wielu dowodów na to, by potwierdzić prawdziwość tej teorii, to warto zapoznać się z jej przekazem, według której to, każdy z prezentów podarowany jest przez Boga (True Love) i ma swe znaczenie biblijne.

Partridge in a Pear Tree

Kuropatwa na gruszy z pierwszej zwrotki przedstawia Jezusa. Chrystus jest symbolicznie przedstawiony jako matka kuropatwa, jedyny ptak, który jest gotów umrzeć w obronie swoich młodych.

Two Turtledoves

Dwie Turkawki to bliźniacze ptaki reprezentujące Stary i Nowy Testament. Gołębie, utorzsamiane ze znakiem pokoju, symbolizują zjednoczenie wiary judeochrześcijańskiej.

Three French Hens

Trzy francuskie kury reprezentują wiarę, nadzieję i miłość. 

Four Calling Birds

Cztery śpiewające ptaki to cztery Ewangelie: Mateusza, Marka, Łukasza i Jana

Five Golden Rings

Pięć złotych pierścieni reprezentuje pięć pierwszych ksiąg Starego Testamentu, znanych jako Tora lub Pięcioksiąg

Six Geese a-Laying

Sześć wysiadujących gęsi symbolizuje sześć jaj, w którym każde to dzień stworzenia - czas, w którym świat „wykluł się”, został uformowany przez Boga

Seven Swans a-Swimming

Siedem pływających łabędzi to siedem darów Ducha Świętego: mądrości, rozumu, rady, męstwa, umiejętności, pobożności i bojaźni bożej. 

Eight Maids a-Milking

Osiem dojarek krów reprezentuje osiem błogosławieństw. Praca dojarki była wykonywana w XVIII.wiecznej Anglii przez ludzi z najniższej warstwy społecznej. Wśród ośmiu błogosławionych znaleźli się ubodzy w duchu, zasmuceni, cisi, łaknący i pragnący prawości, miłosierni, czystego serca, dążący do pokoju i prześladowani.

Nine Ladies Dancing

Dziewięć tancerek to dary znane jako owoce Ducha, czyli miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, hojność, wierność, łagodność, opanowanie.

Ten Lords a-Leaping

Dziesięciu skaczących Lordów to sędziowie odpowiedzialni za prawo, czyli symbol kodeksu Dziesięciorga Przykazań.

Eleven Pipers Piping

Jedenastu grających flecistów to nawiązanie do 11 sprawiedliwych apostołów, czyli wszystkich z wyłączniem Judasza

Twelve Drummers Drumming

Bębniący bębniarze to 12 punktów doktryny w Składzie Apostolskim, rozpoczynającej się słowami: „Wierzę w Boga Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi [...]" 


O tym, czy pieśń rzeczywiście była tajnym kodem katolików można polemizować. Niektórzy twierdzą, że utwór ma swe korzenie we Francji, gdzie katolicy nie musieli ukrywać się ze swą wiarą, jak również, że nauki protestanckie nie odbiegają zbytnio od katolickich, aby trzeba było je utajniać. Inni są zdania, że nie chodziło o samo utajnianie nauk, lecz tajne przekazywanie sobie nawazjem przynależności do kościoła katolickiego poprzez samą znajmość słów tejże pieśni. 


Jakakolwiek wersja jest prawdziwa, warto zapoznać się z utworem, bowiem stanowi on część brytyjskiej kultury, a także jest jedną z najstarszych pieśni świątecznych, która tak mocno podtrzymuje tradycję obchodów Świąt Bożego Narodzenia w Wielkiej Brytanii.W oparciu o:

https://www.google.com/amp/s/www.christianity.com/wiki/holidays/the-12-days-of-christmas-lyrics-meaning.html%3famp=1

https://www.google.com/amp/s/www.vox.com/platform/amp/21796404/12-days-of-christmas-explained

https://www.crosswalk.com/special-coverage/christmas-and-advent/the-twelve-days-of-christmas.html

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza

Formularz kontaktowy